Aktualności » Ogłoszenie


Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ''Administrator” sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a działając na podstawie Regulaminu w Sprawie Zasad i Trybu Zbywania Nieruchomości Własnych Spółki RTBS ''Administrator” sp. z o. o.  z dnia 24 maja 2017 r ogłasza :Przetarg licytacyjny


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 2184,67 mpołożonym przy ulicy Wjazdowej 4A w Radomiu, woj. mazowieckie.