Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Oferta pracy

              Radom 07.06.2021 r.ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWLANYM   Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o specjalności budowlanej,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

 • samodzielność w wykonywaniu zadań,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • uprzejma i profesjonalna obsługa interesantów,

 • nieposzlakowana opinia,

 • doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa,

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B,

 • komunikatywność,

 • otwartość,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

Główne obowiązki:

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (wprowadzenie Wykonawcy, nadzór nad pracami, odbiór robót),

 • nadzór nad realizacją usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej ,

 • udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,

 • nadzór nad inwestycjami,

 • kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur i innych dokumentów pod względem merytorycznym,

 • nadzór nad niezwłocznym usuwaniem awarii i ich skutków,

 • bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania,

 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z instytucjami i firmami obsługującymi nieruchomości,

 • budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współpracownikami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z aktualnym zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,

 • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja    2018 r. o ochronie danych osobowych.


Dokumenty należy składać w terminie:

 • 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 21.06.2021 r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z    o. o.
  w Radomiu ul. Waryńskiego    16A,    I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS TECHNICZNYCH
  W ZAKRESIE BUDOWLANYM”

Inne informacje:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,

 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,

 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,

 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.