Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Oferta pracy

 Radom 22.07.2021 r.ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR DS. INFORMATYKIWymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe,

 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,

 • doświadczenie w zakresie administracji i utrzymania systemów Windows (Workstation 7/10; Server 20xx) oraz Linux (preferowany Debian),

 • podstawowa znajomość usług serwerowych takich jak: Active Directory, DNS, DHCP, IIS, WSUS etc.,

 • wiedza techniczna umożliwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych
  z sieciami komputerowymi,

 • doświadczenie w pracy z urządzeniami sieciowymi (utm, przełączniki, routery, firewall’e),

 • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego,

 • doświadczenie w zakresie diagnozowania i usuwania problemów systemowo – sprzętowych
  w zakresie serwisu sprzętu IT oraz urządzeń peryferyjnych,

 • bardzo dobra znajomość pakietów biurowych MS Office / Open Office,

 • znajomość PHP, HTML, SQL,

 • podstawowa znajomość obsługi urządzeń CCTV,

 • samodzielność w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność,

 • otwartość,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość nawiązywania kontaktu.

Główne obowiązki:

 • wsparcie techniczne użytkowników w obsłudze sprzętu i oprogramowania,

 • zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT,

 • diagnostyka i usuwanie problemów w działaniu infrastruktury i systemów,

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania i urządzeń,

 • monitoring bieżącej pracy systemów oraz oprogramowania,

 • aktualizacja treści stron www,

 • rozwiązywanie problemów napływających do działu,

 • udział w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i tworzenie dokumentacji technicznej wdrażanych rozwiązań,

 • raportowanie wykonanych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie:

 • 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 06.08.2021 r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu
  ul. Waryńskiego 16a, I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru
  na stanowisko INSPEKTOR DS. INFORMATYKI”

Inne informacje:

 • możliwość podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin,

 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,

 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,

 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.