Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Oferta pracy

ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU
ogłasza nabór na stanowisko:
INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ 


Wymagania niezbędne:
    • znajomość przepisów prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
    • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
    • samodzielność w wykonywaniu zadań,
    • dobra znajomość obsługi komputera,
    • uprzejma i profesjonalna obsługa interesantów,
    • nieposzlakowana opinia,
    • doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji sanitarnych,
    • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wymagania pożądane:
    • prawo jazdy kat. B,
    • komunikatywność,
    • otwartość,
    • dyspozycyjność,
    • umiejętność pracy w zespole,
    • łatwość nawiązywania kontaktów,

Wymagane wykształcenie:
    • wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o specjalności sanitarnej,

Główne obowiązki:
    • nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
    • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości z zakresu wod-kan,
    • udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,
    • nadzór nad inwestycjami,
    • kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur i innych dokumentów pod względem merytorycznym,
    • nadzór nad niezwłocznym usuwaniem awarii i ich skutków,
    • odbiór robót instalacyjnych,
    • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z instytucjami i firmami obsługującymi nieruchomości,
    • budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współpracownikami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    • CV z aktualnym zdjęciem,
    • list motywacyjny,
    • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
    • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.12.2021 r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z  o. o. w Radomiu ul. Waryńskiego  16A,  I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH  W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ”

Inne informacje:
    • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, 
    • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
    • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
    • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
    • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
    • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.