Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie

ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWymagania niezbędne:


 • znajomość przepisów prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

 • samodzielność w wykonywaniu zadań,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • uprzejma i profesjonalna obsługa interesantów,

 • nieposzlakowana opinia,

 • doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji elektrycznych,

 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych.


Wymagania pożądane:


 • prawo jazdy kat. B,

 • komunikatywność,

 • otwartość,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

 • uprawnienia elektryczne uprawniajace do dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.


Wymagane wykształcenie:


 • wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o specjalności elektrycznej,


Główne obowiązki:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,

 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości z zakresu urządzeń, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

 • udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,

 • nadzór nad inwestycjami,

 • kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur i innych dokumentów pod względem merytorycznym,

 • nadzór nad niezwłocznym usuwaniem awarii i ich skutków,

 • odbiór robót instalacyjnych z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z instytucjami i firmami obsługującymi nieruchomości,

 • budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych
  i współpracownikami.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • CV z aktualnym zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,

 • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Dokumenty należy składać w terminie:


14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 26.04.2023r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o.
w Radomiu ul. Waryńskiego 16A, I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


Inne informacje:


 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,

 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,

 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,

 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.