Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie

ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWLANYMWymagania niezbędne:


 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o specjalności budowlanej,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • uprzejma i profesjonalna obsługa interesantów,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa,
   

Wymagania pożądane:


 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,


Główne obowiązki:


 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (wprowadzenie Wykonawcy, nadzór nad pracami, odbiór robót),
 • nadzór nad realizacją usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne, 
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej,
 • udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,
 • nadzór nad inwestycjami,
 • kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur i innych dokumentów pod względem merytorycznym,
 • nadzór nad niezwłocznym usuwaniem awarii i ich skutków,
 • bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania,
 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z instytucjami i firmami obsługującymi nieruchomości,
 • budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współpracownikami.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
   

Dokumenty należy składać w terminie:


14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 14.08.2023r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z  o. o.
w Radomiu ul. Waryńskiego 16A, I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS TECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWLANYMInne informacje:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, 
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.