Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie

ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWymagania niezbędne:


 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych (MS Office),
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • nieposzlakowana opinia,

Wymagania pożądane:


 • doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość w realizacji zadań,
 • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność do analitycznego myślenia,


Główne obowiązki:


 • przygotowanie i prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • sporządzanie rejestrów umów do BIP,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, odpowiedzialnymi merytorycznie za zamówienie publiczne,
 • prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych,
 • przekazywanie dokumentów do Urzędu Zamówień Publicznych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018r. o ochronie danych osobowych.
   

Dokumenty należy składać w terminie:


 • 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 11.12.2023r. w Sekretariacie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z  o. o. w Radomiu ul. Waryńskiego  16A,  I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Inne informacje:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, 
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.