Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Ogłoszenie

dotyczy: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Rada Nadzorcza Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom,

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2017 roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 30 października 2016 roku pod adresem Rada Nadzorcza Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom z dopiskiem – oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Oferta powinna zawierać m.in. :

  1. Informację o oferencie, tj.: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

  3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

  4. Przedstawienie referencji od wybranych firm, w których przeprowadzano badanie sprawozdania finansowego.

  5. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

  6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 608-050-035 – u Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych Głównej Księgowej – Małgorzaty Kwaśniewskiej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.