Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz rok 2018

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz rok 2018Rada Nadzorcza Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom,

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

Wymagany termin przeprowadzenia badania za rok 2017: do 31 marca 2018 roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 30 listopada 2017 r.zaadresowanych do Rady Nadzorczej Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom
z dopiskiem – oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  1. Informację o oferencie, tj.: o formie prowadzenia działalności, wpisie
    do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz niezależności od badanej Spółki.

  3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

  4. Przedstawienie referencji od wybranych podmiotów, w których przeprowadzano badanie sprawozdania finansowego.

  5. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

  6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

  7. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608-050-035
u Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych Głównej Księgowej – Małgorzaty Kwaśniewskiej.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.