Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ""Administrator" Sp. z o. o. powstała w 1996 r., jest to podmiot gospodarczy działający na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz 1070 z późń. zm.). Zadaniem spółki jest rozszerzenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania, przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Realizacja tych celów była możliwa dzięki wspólnym wysiłkom spółki i zaangażowaniu finansowemu miasta Radomia oraz Banku Gospodarstwa Krajowego - Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W latach od 1998r.,do 2005r., oddano do użytku 26 budynków  z 1123 lokalami przeznaczonymi na wynajem, 7 lokalami usługowymi i 37 garażami. 

Wymagania oraz warunki wynajmu


Warunki wynajmu mieszkania Osoba zainteresowana przyznaniem lokalu w systemie „na wynajem" w budynkach będących w zasobach RTBS-u wypełnia  formularz wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego (*1) wraz z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej, do którego zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz danych meldunkowych(*2), potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności i administrację domu, w którym znajduje się lokal zamieszkiwany przez wnioskodawcę i w który jest on zameldowany. W przypadku braku zameldowania, zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego. Dla osób zamieszkujących w domu jednorodzinnym - decyzja podatku od nieruchomości,
b) zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy. Członkowie rodzin przebywający na emeryturach lub rentach załączają dokumentację o innych źródłach dochodów. W przypadku braku dochodów zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
c) deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (*3)

Informacje dodatkowe na temat wypełnienia wniosku.
 

1. Osoba posiadająca meldunek w Radomiu mieszkająca w bloku dostarcza:

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • wypełnione oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z wypełnionym formularzem danych meldunkowych, potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności oraz dane o zajmowanym lokalu potwierdzone przez administrację domu, w którym znajduje się lokal zamieszkiwany przez wnioskodawcę i w który jest on zameldowany, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości,

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania 

2. Osoba posiadająca meldunek w Radomiu mieszkająca w domku jednorodzinnym dostarcza:

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z wypełnionym formularzem danych meldunkowych, potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności oraz ksero nakazu płatniczego nieruchomości w której zameldowana jest osoba ubiegająca się o mieszkanie, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości,

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania 

3. Osoba posiadająca meldunek w Radomiu mieszkająca w kamienicy dostarcza: 

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • wypełnione oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z wypełnionym formularzem danych meldunkowych, potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności oraz dane o zajmowanym lokalu potwierdzone przez właściciela domu bądź zarządcy, w którym znajduje się lokal zamieszkiwany przez wnioskodawcę i w który jest on zameldowany, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości,

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania  

4. Osoba nie posiadająca meldunku dostarcza :

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • wypełnione oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z zaświadczeniem o wymeldowaniu z ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały oraz zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości,

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania

5. Osoba posiadająca meldunek poza Radomiem dostarcza:

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • wypełnione oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z wypełnionym formularzem danych meldunkowych, potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności (Gmina), ksero nakazu płatniczego nieruchomości w której zameldowana jest osoba ubiegająca się o mieszkanie oraz zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości,

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania


6. 2 osoby i więcej, które starają się o wynajem mieszkania z zasobu spółki RTBS „Administrator” wypełniają następujące dokumenty:

wnioskodawca- osoba posiadająca stały dochód

Jeżeli są zameldowani pod tym samym adresem wypełniają:

 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie lokalu w systemie „na wynajem” wraz z podaniem z opisem sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej,

 • wypełnione oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wraz z wypełnionym formularzem danych meldunkowych, potwierdzony przez Referat Ewidencji Ludności oraz dane o zajmowanym lokalu potwierdzone przez administrację domu, w którym znajduje się lokal zamieszkiwany przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, w który są oni zameldowani oraz oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wszystkich osób pełnoletnich wymienionych we wniosku, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, że osoba ubiegająca się o mieszkanie nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania

Jeżeli są zameldowani pod różnym adresem wypełniają

 • 2 wypełnione formularze danych meldunkowych, potwierdzone przez Referat Ewidencji Ludności bądź gminę lub właściciela oraz dane o zajmowanych lokalach potwierdzone przez administrację domu, w których znajdują się lokale zamieszkiwane przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, w który są oni zameldowani, oraz oświadczenie potwierdzające dane z dowodu osobistego wszystkich osób pełnoletnich wymienionych we wniosku.

 • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodach z ostatnich 6 m-cy brutto oraz deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania

W przypadku braku meldunku pkt.4 każda osoba pełnoletnia umieszczona we wniosku

W przypadku gdy jedna osoba zameldowana w Radomiu pkt.1, a druga poza Radomiem pkt. 5.

W przypadku gdy jedna osoba zameldowana w Radomiu pkt.1, a druga bez meldunku pkt. 4.


Dochody obowiązujące od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:
1 osoba                                                            2 osoby
max. dochód  10 511,98 zł                     max. dochód 15.242,37 zł
min. dochód   3.378,85 zł                     min. dochód   4.129,71 zł
3 osoby                                                           4 osoby
max. dochód  18.395,97 zł                  max. dochód 21.549,56 zł
min. dochód    5.255,99 zł                   min. dochód    5.631,42 zł
5 osób                                                              6 osób
max. dochód  25.228,75 zł                   max. dochód  28.907,95 zł
min. dochód     7.508,56 zł                   min.  dochód    9.010,27 zł

Wniosek o wynajem mieszkania zostaje złożony w Spółce, a następnie jest rozpatrywany przez Komisję Mieszkaniową powołaną przez Zarząd Towarzystwa w skład której wchodzą:
1. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Radomia
2. Dwóch przedstawicieli Towarzystwa
W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Komisji, osoba ubiegająca się o mieszkanie zostaje umieszczona na liście warunkowej wynajmu.

Komisja na podstawie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych będących w zasobie RTBS "Administrator" Sp. z o.o. i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r. Rozpatrując wnioski bierze pod uwagę :

 • aktualne zatrudnienie osób umieszczonych we wniosku, posiadających dochody gwarantujące płatność czynszu i opłat za wynajem przyznanego lokalu.
 • posiadanie stałego, a w wyjątkowych przypadkach czasowego zameldowania w granicach miasta Radomia.
 • osoba fizyczna (wnioskodawca) lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w granicach miasta Radomia.

Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania Zarządu RTBS „Administrator" do zawarcia umowy najmu lokalu.
Osoba umieszczona na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania zobowiązana jest raz do roku w terminie do dnia 31 maja dokonać aktualizacji złożonego wniosku wypełniając arkusz aktualizacyjny (*4).

Przy przyznaniu mieszkania Zarząd Spółki „Administrator" bierze pod uwagę:
 • okres oczekiwania liczony od daty złożenia wniosku,
 • szczególnie trudne sytuacje rodzinne, zdrowotne i mieszkaniowe,
 • dochody rodziny gwarantujące płatność czynszu i opłat za zajmowany lokal
 • brak tytułu prawnego do innego lokalu,
 • inne ważne względy życiowe wnioskodawcy
W dniu podpisania umowy wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości dwunastokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. 


Pobierz

Częste pytania

Kto może zostać najemcą TBS ?
   najemcą może zostać
W jaki sposób ustalana jest stawka czynszu w TBS?
   Stawka czynszu
Czy można wykupić mieszkanie w Radomskim TBS?
   wykup TBS

Wynajem mieszkań

Kontakt

Zarząd RTBS "Administrator" sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 16a
26-600 Radom

tel: 48 384 65 10 

tel/fax: 48 362 73 02

Interesantów przyjmujemy w godzinach od 7:30 do 15:30.

Biuro Obsługi Klienta ul. Waryńskiego 16a oraz Starowolska 11a jest czynne w godzinach: poniedziałek 7:00 - 17:00 wt. - pt. 7:30 - 15:30.