Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A


zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Wykonanie zastępczego usunięcia usterek z przeglądu gwarancyjnego na osiedlu „Magnolia” budynki przy ul. Rapackiego 20A, 22A, 22B”.

I.

INWESTOR

  

 

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom

NIP: 796-00-24-084

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie zastępczego usunięcia usterek ujawnionych podczas corocznego przeglądu gwarancyjnego w zakresie przedstawionym w załączniku 1 (wykaz usterek z przeglądu gwarancyjnego) oraz w załączniku 2 (przedmiar pomocniczy) sporządzonym na podstawie załącznika 1.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompleksowe usunięcie wszystkich wyszczególnionych usterek.

2.3.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona w formie kosztorysu ofertowego ze wskazaniem ceny jednostkowej dla każdej pozycji przedmiaru pomocniczego stanowiącego Załącznik 2.

2.4.

Za mawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.5.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.6.

Załącznik 1 – Wykaz usterek z przeglądu gwarancyjnego

Załącznik 2 – Przedmiar pomocniczy

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

90 dni od dnia podpisania umowy – realizacja zamówienia w III kwartale 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca” - parter do 18.06.2024r. do godz. 15.00

5.

Uwagi:

 

Osoba do kontaktu : tel. 48 384-75-05 wew. 343: Łukasz Bąk – Specjalista ds. tech.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 12.06.2024
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 289