Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

RTBS „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu 

zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie zastępczego usunięcia usterek z przeglądu gwarancyjnego na osiedlu

„Magnolia” budynki przy ul. Rapackiego 20A, 22A, 22B”

 

                             

I.

Zamawiający

 

 RTBS „Administrator” Sp. z o. o.

NIP: 796-00-24-084

ul. Waryńskiego 16a

26-600 Radom

strona internetowa: rtbs.eu

osoba do kontaktu: Łukasz Bąk – Inspektor ds. tech.

Rafał Kicior – Inspektor ds. planowania i realizacji inwestycji

tel. (48) 384-75-04 wew. 343

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wykonanie zastępczego usunięcia usterek ujawnionych podczas corocznego przeglądu

gwarancyjnego w zakresie przedstawionym w załączniku 1a (przedmiar wykonany na

podstawie załącznika 1b) oraz w załączniku 1b (lista usterek).

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu.

.

2.2.

 Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompleksowe usunięcie wszystkich

wyszczególnionych usterek.

2.3. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę.2.4.


Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
 2.5.  Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

3.1.

Zamawiający dokona uzgodnienia terminu po otrzymaniu oferty.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w

Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca” - parter do 31.08.2021r. do godz 15.30 lub na adres e-mail:

sekretariat@rtbs.eu


Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 20.08.2021
Data modyfikacji: 20.08.2021
Liczba odwiedzin: 224