Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

RTBS „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu 

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu tarasu na osiedlu "Magnolia" w budynku przy ul. Rapackiego 22B

 

                             

I.

Zamawiający

 

 RTBS „Administrator” Sp. z o. o.

NIP: 796-00-24-084

ul. Waryńskiego 16a

26-600 Radom

strona internetowa: rtbs.eu

osoba do kontaktu: Łukasz Bąk – Inspektor ds. tech.

Rafał Kicior – Inspektor ds. planowania i realizacji inwestycji

tel. (48) 384-75-04 wew. 343

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


  Wykonanie kompleksowego remontu tarasu na VI kondygnacji budynku przy ul. Rapackiego 22B, taras o powierzchni 23 m2 o rzucie prostokąta 5,35 x 4,30.

  Zakres prac:

  • skucie płytek, cokołów, hydroizolacji, zmurszałej wylewki do poziomu papy (wyłożonej na styropianie XPS)

  • demontaż nieszczelnego wpustu dachowego oraz rury odpływowej na odcinku od wpustu dachowego do pionu instalacji kanalizacji deszczowej (ok. 2,5mb) wraz z pracami towarzyszącymi – rozcięcię papy termozgrzewalnej oraz demontaż styropianu XPS na ww. odcinku

  • ponowne obsadzenie podgrzewanego wpustu dachowego wraz z wykonaniem instalacji odpływowej do pionu kanalizacji deszczowej

  • uzupełnienie styropianu XPS (o tych samych lub zbliżonych parametrach do instniejącego XPS 200) wokół instalacji odpływowej

  • pokrycie papą termozgrzewalną SBS 5.2 w miejscu wykonanej wycinki

  • wykonanie jednokrotnego krycia papą termozgrzewalną SBS 5.2 całego tarasu wraz z wywinięciem na ściany

   • zakres może zostać zwiększony o wykonanie demontażu warstw znajdujących się poniżej wylewki, kolejno: papy temozgrzewalnej, styropianu xps, papy termozgrzwalnej na stropie, osuszenie stropu oraz odtworzenia ww. warstw na całej powierzchni tarasu.

  • uzupełnienie obwodowo warstwy termoizolacyjnej na ścianach

  • wykonanie wylewki typu miksokret na papie termozgrzewalnej

  • wykonanie co najmniej dwuwarstwoej hydroizolacji posadzki (pod płytki ceramiczne) wraz z wklejeniem taśm uszczelniających na styku posadzki z elewacją

  • ułożenie płytek gresowych na tarasie wraz z cokolikami i spoinowaniem (o tych samych lub zbliżonych parametrach do płytek istniejących)

  • utylizacja gruzu, odpadów budowlanych po stronie wykonawcy.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu.

.

2.2.

 Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompleksowe usunięcie wszystkich

wyszczególnionych usterek.

2.3. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę. Oferta powinna zawierać wycenę poszczególnych etapów prac z odniesieniem do wszystkich punktów ww. zakresu.2.4.


Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
 2.5.  Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

3.1.

Zamawiający dokona uzgodnienia terminu po otrzymaniu oferty.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca” - parter do 03.09.2021r. do godz 15.30 lub na adres e-mail: sekretariat@rtbs.eu

 


Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 26.08.2021
Data modyfikacji: 26.08.2021
Liczba odwiedzin: 175