Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 

Focha 12 w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Remont wejścia do budynku


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Focha 12 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

1. Zerwanie istniejących płytek ok. 8m2 + cokół ok. 8mb i ułożenie nowych płyt chodnikowych (na wzór istniejących płyt na ciągu pieszym) – ok. 8m2 + cokół ok. 8mb

2. Usunięcie ubytków na ścianach ok. 1m2

3. Nałożenie warstwy tynku mozaikowego – ok. 18m2

4. Odmalowanie sufitu farbą silikonową – ok. 8m2

5. Odmalowanie drzwi stalowych i drzwiczek rewizyjnych farbą olejną – ok. 4,5m2

6. Demontaż 2 szt. lamp oświetlenia i ponowny ich montaż

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową wraz z kosztorysem i przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia. 

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

II-III kwartał 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

RTBS ”Administrator' Spółka z o .o. przy ul. Starowolskiej 11a – Biuro Obsługi Mieszkańca.

Termin złożenia ofert do dnia 15.04.2024 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Remont wejścia do budynku – Focha 12”.

5.

Uwagi:

 

Zaleca się kontakt: insp. Anna Koczoń tel.kom. tel.660-125-866 odnośnie szczegółowych ustaleń dot. wykonania powyższych robót.

 

Autor dokumentu: Anna Koczoń
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 05.04.2024
Data modyfikacji: 05.04.2024
Liczba odwiedzin: 457