Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Dowkontta 4 w Radomiu

zaprasza do złożenie oferty na:

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych oraz kosztorysu ich wymiany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Dowkontta 4 w Radomiu.

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu.

Osoba do kontaktu w sprawie; insp. ds. tech. ADM-2-Tomasik Maciej tel. 606 951 500

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych (pionów, rozprowadzeń), przyborów sanitarnych oraz pozostałych elementów w piwnicach budynku zawierającą część opisową oraz rysunkową (również w wersji .dwg), wraz z przygotowaniem dokładnego kosztorysu wymiany instalacji wody zimnej od zestawu wodomierzowego w piwnicy do zaworów przed wodomierzami (109 szt. wodomierzy) w lokalach mieszkalnych oraz kanalizacji wraz z podejściami do odbiorników. 

    • Budynek 4 klatkowy

    • IV piętrowy

    • 73 mieszkania (z czego 17 łączonych z dwóch mieszkań)

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu robót z pracownikami działu technicznego ADM-2

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji w przedmiocie zamówienia lub podobnym od minimum dwóch firm (nie wliczając RTBS „Administrator” oraz zarządzanych przez Spółkę Wspólnot Mieszkaniowych).

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

III kwartał 2024

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-2. przy ul. Waryńskiego 16a Sekretariat I p. w godz. 7:30-15:30

Termin złożenia ofert do dnia 30.06.2024 r.     

5.

Uwagi:

 

Wszelkich niezbędnych informacji na temat zakresu robót można uzyskać w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o ul. Waryńskiego 16A tel. 48 384 65 13 wew. 125. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych oraz kosztorysu ich wymiany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Dowkontta 4 w Radomiu”

 

Autor dokumentu: Tomasik Maciej
Osoba publikująca: Łukasz Stanik
Data publikacji: 18.06.2024
Data modyfikacji: 18.06.2024
Liczba odwiedzin: 132