Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie ofertowe

 Zapytanie Ofertowe
 Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator" sp. z o. o. w Radomiu
przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:
 Okulickiego 80 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Remont chodnika prowadzącego od budynku do ul. Okulickiego.
  

I.

INWESTOR

 


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Okulickiego 80 w Radomiu.

NIP: 948-22-27-415

26-600 Radom 


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wymiana dotychczasowego chodnika z płyt betonowych na chodnik z kostki brukowej w ilości ok. 36 m2. Należy rozebrać chodnik z płyt i usunąć gruz. Następnie wykonać podbudowę, ustawić obrzeża w ilości ok. 48 szt. i ułożyć chodnik z kostki brukowej.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości
na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Grudzień 2020r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS,,Administrator'' Sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 4.12.2020r. Z dopiskiem: remont chodnika – Okulickiego 80


5.

Uwagi:


osoby do kontaktów 

tel.(48) 384-65-12

Mirosław Perłowski - inspektor ds. tech.  - wew 129

Paweł Ankiewicz - administrator - wew 130

Autor dokumentu: Mirosław Perłowski
Osoba publikująca: Maciej Socha
Data publikacji: 20.11.2020
Data modyfikacji: 20.11.2020
Liczba odwiedzin: 2299