Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Waryńskiego 4b

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu śmietnika

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Waryńskiego 4b w Radomiu.


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wykonanie remontu pomieszczeń śmietnika zgodnie z załączonym przedmiarem robót


  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w. zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


II - III kwartał 2021 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:RTBS”Administrator' Spółka z o .o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.

 

Termin złożenia ofert do dnia 30 kwietnia 2021 r.  

5.

Uwagi:


 Kontakt insp. Wojciech Barankiewicz tel. 48/384-65-08 wew.129


Autor dokumentu: Wojciech Barankiewicz
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 14.04.2021
Data modyfikacji: 14.04.2021
Liczba odwiedzin: 223