Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Struga 52

zaprasza do złożenia oferty na:

Termomodernizacja ściany południowej wraz z remontem balkonów 

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Struga 52 w Radomiu

NIP: 948-22-31-919, 26-600 Radom.


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 Wykonanie termomodernizacji ściany południowej budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów (pierwsza alternatywa). Szczegółowa specyfikacja remontu w załączonym projekcie technicznym i przedmiarze robót.

 

Oferta powinna zawierać: koszty poszczególnych etapów robót, przewidywany czas realizacji, okres gwarancji .


  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 8 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Lato/Jesień 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 26.04.2021r. z dopiskiem

 

„Termomodernizacja -Struga 52”     

5.

Uwagi:


 strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306

osoba do kontaktu: Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech.


Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 15.04.2021
Data modyfikacji: 15.04.2021
Liczba odwiedzin: 272