Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 Gen. Jakuba Jasińskiego 10

zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczenia strychowego

    

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 10 w Radomiu

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Remont pomieszczenia strychowego(suszarni):

- Wykonać nowy właz na dach,

- Wymiana okien na strychu,

- Uzupełnienie tynków i odmalowanie,

- Wymiana drzwi i futryny,

 

- Ułożenie paneli lub płytek na podłodze.

  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.


2.4.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


II kwartał 2021

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:Oferte należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator”Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca”- Parter

 

do 28.05.2021 do godz. 15.30

5.

Uwagi:Strona internetowa rtbs.eu
Osoba do kontaktu z wyknawcami: Marcin Florczak

 

tel. 48 384 65 15 wew. 306

Autor dokumentu: Marcin Florczak
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 19.05.2021
Data modyfikacji: 19.05.2021
Liczba odwiedzin: 775