Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 25 Czerwca 83/85

zaprasza do złożenia oferty na:

Adaptacja pomieszczenia strychowego na potrzeby monitoringu

    

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. 25 Czerwca 83/85 w Radomiu

NIP: 948-22-27-639, 26-600 Radom.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 Pomieszczenie o wymiarach około 4,5 m x 6,5 m.

Zakres:

- sprzątanie całego pomieszczenia (zalegające przedmioty, odchody ptasie etc);

- likwidacja rur kanalizacyjnych (stary pion wentylacyjny);

- likwidacja wyczystek i zamurowanie otworów (sadze);

- dezynfekcja pomieszczenia po odchodach ptasich;

- oczyszczenie poszycia dachowego z zanieczyszczeń i impregnacja środkiem do drewna

- wykonanie instalacji elektryczne (oświetlenie, gniazda sieciowe szt 4.);

- dotarcie do konstrukcji stropu, położenie i wyrównanie na niej łat konstrukcyjnych

impregnowanych jako podbudowę pod płytę OSB 22 mm która stanowić podłogę;

- pod płytę OSB rozłożyć izolację;

- wykonać ruszt na ścianie bocznej i pokryć całość płytą OSB z wentylacją miejscową;

- wzmocnienie więżby dachu w odcinku nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia;

- wszystkie łaty o przekroju 4 x 5 impregnowane;

- demontaż istniejących drzwi i futryn;

- montaż wraz z przygotowaniem otworu drzwi antywłamaniowych;

 

Oferta powinna zawierać: koszty poszczególnych etapów robót, przewidywany czas realizacji, okres gwarancji .

  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.


2.4.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Czerwiec 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 28.05.2021r. z dopiskiem

 

„Pomieszczenie monitoringu - 25 czerwca 83/85”    

5.

Uwagi: strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306, wew. 302

 

osoba do kontaktu: Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech.  

Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 24.05.2021
Data modyfikacji: 24.05.2021
Liczba odwiedzin: 1852