Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 Kalińska 2 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizacja instalacji oświetlenia klatek schodowych w budynku wielorodzinnym

    

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kalińskiej 2 w Radomiu

    NIP – 948-22-31-718

    26-600 Radom woj. mazowieckie

    tel.(048) 384-65-08 wew.105 , fax (048)362-73-02

strona internetowa:www.rtbs.eu

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami ; - Wiesław Kwiatkowski.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wymiana oświetlenia w klatkach schodowych:

- wymiana lamp oświetleniowych na typu LED z czujnikami ruchu (w istniejących miejscach – szt. 12,

_- ułożenie nowej instalacji podtynkowej i montaż 8 szt. lamp LED z czujnikami ruchu - demontaż automatów schodowych szt.3, demontaż przycisków oświetlenia szt. 15, wymiana zabezpieczeń na tablicy głównej szt. 3,

 

- uruchomienie instalacji, pomiary ochronne, 

  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.


2.4.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Czerwiec -lipiec 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS”Administrator”Sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a ,sekretariat I p. do dnia 11.06.2021 r. 

5.

Uwagi:Autor dokumentu: Wiesław Kwiatkowski
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 27.05.2021
Data modyfikacji: 27.05.2021
Liczba odwiedzin: 1658