Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 Rapackiego 17 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana ciepłomierzy i wodomierzy lokalowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 17 w Radomiu

    

I.

INWESTOR

 

 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 17 w Radomiu

26-600 Radom ul. Waryńskiego 16A w Radomiu

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kompletnych zestawów

wodomierzy lokalowych do ciepłej i zimnej wody w ilości 88 szt. i ciepłomierzy

lokalowych w ilości 44szt. Zamontowanych w szachtach na klatkach

schodowych w budynku oraz w lokalach użytkowych przy ul. Rapackiego 17 w Radomiu. 

 

  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.


2.3. 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


III kwartał 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca lub na stronie sekretariat@rtbs.eu do dnia 25.06.2021r. z dopiskiem ,,Wodomierze i ciepłomierze Rapackiego 17”

5.

Uwagi:


 Osoba do kontaktu sp. ds. technicznych Andrzej Stróż tel. 48 384 75 05 wew. 349, 602258819

W załączeniu szczegółowy opis zamówienia

Autor dokumentu: Andrzej Stróż
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 10.06.2021
Data modyfikacji: 10.06.2021
Liczba odwiedzin: 37