Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 Józefa Chełmońskiego 3

zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana obróbek blacharskich oraz naprawa gzymsu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I.

INWESTOR

 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Chełmońskiego 3 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


  

 

Wymiana obróbek blacharskich (ok. 15 mb) oraz naprawa gzymsu od strony klatek schodowych.

 

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3. 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.


 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


IV kwartał 2021

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Oferte należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator”Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca”- Parter

 

do 30.07.2021 do godz. 15.30

5.

Uwagi:


 Strona internetowa rtbs.eu

Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Florczak – Inspektor ds. technicznych

tel. 48 384 65 15 wew. 306

 

Autor dokumentu: Marcin Florczak
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 23.07.2021
Data modyfikacji: 23.07.2021
Liczba odwiedzin: 696