Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Kołłątaja 3 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Wymianę pionów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorników oraz pionów wodnych od zaworu odcinającego w piwnicy do zaworu odcinającego w lokalu mieszkalnym oraz pionu ciepłej wody i cyrkulacji w pionach lokali nr 2 i 26 przy ul. Kołłątaja 3 w Radomiu

 

                           

I.

INWESTOR

 

 Nieruchomość Wspólna przy ul. Kołłątaja 3 w Radomiu

Osoba do kontaktu w sprawie; insp. ds. tech. ADM-1-Runowski Paweł tel. 602 751 907

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 Wymiana części instalacji wodnej w kamienicy przy ul. Kołłątaja 3 w Radomiu.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę na przedmiot zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z zakresem robót.

2.3. 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4. 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.


3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Rok 2021 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


 Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-1 ul. Starowolska 11a Biuro Obsługi Klienta w godz. 7;30-15;30 w terminie do 17.09.2021

5.

Uwagi:


 Wszelkich informacji na temat zakresu robót przy ul. Kołłątaja 3 w Radomiu można uzyskać w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o ul. Starowolska 11a

tel. 48 384 65 07 wew. 302 lub 352

 

Autor dokumentu: Paweł Runowski
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 03.09.2021
Data modyfikacji: 03.09.2021
Liczba odwiedzin: 153