Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

25 Czerwca 83/85

zaprasza do złożenia oferty na:

Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową przy ul. 25 Czerwca 83/85 w Radomiu 

                           

I.

INWESTOR

 

 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. 25 Czerwca 83/85 w Radomiu

NIP: 948-22-27-639, 26-600 Radom.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 Kompleksowe wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę śmietnikową.

Zakres prac: Wykorytowanie terenu pod utwardzenie, wykonanie płyty betonowej zbrojonej z betonu B20 grubości 20cm o wymiarach 5,30 m x 9,00 m z dojściem o wymiarach 1,50 m x 5,00 m, wyrównanie terenu wokół wykonanego utwardzenia.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.3. 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4. 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.


3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Wrzesień - Październik 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


 Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 22.09.2021r. z dopiskiem „Utwardzenie terenu pod wiatę - 25 Czerwca 83/85”

5.

Uwagi:


 strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306

osoba do kontaktu: Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech.

 

Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 14.09.2021
Data modyfikacji: 14.09.2021
Liczba odwiedzin: 194