Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Planowa 17 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Utrzymanie czystości na nieruchomości

I.

ZAMAWIAJĄCY

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ul. Planowa 17

26-600 Radom woj. mazowieckie

tel.(48) 384-65-12 wew. 130

strona internetowa: www.rtbs.eu

osoba do kontaktów Paweł Ankiewicz – Administrator Nieruchomości

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

 Utrzymanie czystości na nieruchomości:

  • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości 
  • utrzymanie czystości i porządku wokół nieruchomości 
  • utrzymanie czystości i porządku w altanie śmietnikowej
  • pielęgnacja terenów zielonych
  • nadzór i bieżąca eksploatacja                                                                            

Szczegółowy zakres czynności będący przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę wraz z harmonogramem prac.

2.3.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, przed przygotowaniem oferty oraz zawarciem umowy na wykonanie zamówienia.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania. zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Na czas nieokreślony od daty zawarcia umowy.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS ,,Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 05.11.2021r. z dopiskiem: ,,SPRZĄTANIE – Planowa 17”

5.

Uwagi:

 


 

Autor dokumentu: Paweł Ankiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 27.10.2021
Data modyfikacji: 27.10.2021
Liczba odwiedzin: 1660