Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Kusocińskiego 23 w Radomiu 

zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana wodomierzy na urządzenia ze zdalnym odczytem we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych  przy ul. Kusocińskiego 23 w Radomiu

I.

INWESTOR

  

Nieruchomość Wspólna przy ul. Kusocińskiego 23 w Radomiu

Osoba do kontaktu w sprawie; insp. ds. tech. ADM-1-Runowski Paweł tel. 602 751 907

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wymiana wodomierzy lokalowych na urządzenie ze zdalnym odczytem w budynku wielorodzinnym przy ul. Kusocińskiego 23 w Radomiu. W lokalach w których brak wodomierza lub poprzednie urządzenie było zamontowane przy pomocy „obieganki” należy uwzględnić montaż pierwotny. Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu z montażu i plombowania wodomierzy.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu robót z pracownikami działu technicznego ADM-1.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości 

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata, urządzenia 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2.5. Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji w przedmiocie zamówienia lub podobnym od minimum dwóch firm (nie wliczając RTBS „Administrator” oraz zarządzanych przez Spółkę  Wspólnot Mieszkaniowych).

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Rok 2022

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-1 ul. Starowolska 11a 

Biuro Obsługi Klienta w godz. 7;30-15;30 w terminie do 17.12.2021

5.

Uwagi:

 

Wszelkich informacji na temat zakresu robót przy ul. Kusocińskiego 23 w Radomiu można uzyskać w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o , Radom ul. Starowolska 11a

tel. 48 384 65 07 wew. 302 lub 352

 

Autor dokumentu: Paweł Runowski
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 07.12.2021
Data modyfikacji: 07.12.2021
Liczba odwiedzin: 1536