Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Struga 108 w Radomiu 

zaprasza do złożenia oferty na:

Sprzątanie i utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej

I.

INWESTOR

  

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Struga 108 w Radomiu.

NIP 948-24-38-891

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

 

  • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości (Załącznik Nr 1),
  • utrzymanie czystości i porządku wokół w/w nieruchomości (Załącznik 1, Załącznik nr 2-mapa zasadnicza),
  • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach/miejscach gromadzenia odpadów (Załącznik 1),
  • nadzór i bieżąca eksploatacja ( Załącznik 1).

 

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia bez uprzedniej zgody Zarządu Wspólnoty (stanowiący załącznik Nr 1).

2.2.

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą referencje z dwóch podobnych usług nie związanych z RTBS” Administrator” Sp. z o.o. wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat.

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Termin realizacji: luty 2022 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Biuro Obsługi Interesanta, RTBS” Administrator” Sp. z o.o. ul. Starowolska 11 A

Termin złożenia oferty upływa z dniem 26.01.2022 roku o godzinie 14:00.

5.

Uwagi:

 

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na sprzątanie nieruchomości przy ulicy Struga 108 w Radomiu”.

Osoba do kontaktu – Administrator budynku Marzena Wierzba, tel.535-666-180.

 

Autor dokumentu: Marzena Wierzba
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 20.01.2022
Data modyfikacji: 20.01.2022
Liczba odwiedzin: 1309