Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

25-go Czerwca 48 w Radomiu 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonane remontu trzech klatek schodowych

I.

INWESTOR

  

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. 25-go Czerwca 48 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:  1. Wykonanie remontu trzech klatek schodowych polegającym na skuciu ubytków  tynków na klatkach schodowych wraz z ich uzupełnieniem i gładzią gipsową. Wykonanie tynków lub obudowy G-K pod istniejącymi biegami schodowymi (konstrukcja drewniana, tynk na trzcinie), zeskrobanie istniejących powłok malarskich, wykonanie malowania lamperii do wysokości 1,20m, pozostała część klatki wraz z sufitami farba emulsyjna, wykonanie uszczelnienia i docieplenia wyłazów dachowych, wykonanie terakoty antypoślizgowej w klatce przechodniej. Wymiana trzech istniejących skrzydeł drzwiowych na nowe według istniejącego podziału. W przedłożonej ofercie podanie technologii wykonania powyższych robót dla wszystkich elementów. Wykonanie przedmiarów robót leżą po stronie wykonawcy.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia. 

2.4. Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS
2.5. Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia zdjęć z dwóch ostatnich realizacji w przedmiocie zamówienia

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Marzec-Kwiecień 2022 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

RTBS „Administrator” Spółka z o.o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.

Termin złożenia ofert do dnia 25 luty 2022 r. 

5.

Kontakt:

 

Insp. Krzysztof Pskit tel. 48/384-65-08 wew.129; kom. 606 790 013

 

Autor dokumentu: Krzysztof Pskit
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 15.02.2022
Data modyfikacji: 15.02.2022
Liczba odwiedzin: 409