Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Miła 27 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Wycięcie pozostałości po instalacji gazowej zasilającej piecyki gazowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Miłej 27 w Radomiu.

I.

INWESTOR

  

Nieruchomość Wspólna przy ul. Miłej 27 w Radomiu

Osoba do kontaktu w sprawie; insp. ds. techn. ADM-1: Runowski Paweł tel. 602 751 907

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:


Wycięcie instalacji gazowej zasilającej piecyki gazowe w łazienkach oraz wykonanie prób szczelności w poszczególnych lokalach po wykonanych robotach instalacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miłej 27 w Radomiu.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na przedmiot zamówienia oraz kserokopię niezbędnych uprawnień.

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.4. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą referencje z dwóch podobnych robót wykonywanych w okresie ostatniego roku poza zasobami RTBS „Administrator” i zarządzanych przez spółkę wspólnot.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

marzec - kwiecień 2022

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-1 ul. Starowolska 11a 

Biuro Obsługi Klienta w godz. 7;30-15;30 w terminie do 14.03.2022

5.

Uwagi:

 

Wszelkich informacji na temat zakresu robót przy ul. Miłej 27 w Radomiu można uzyskać w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o ul. Starowolska 11a

tel. 48 384 65 07 wew. 302 lub 352

Autor dokumentu: Paweł Runowski
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 01.03.2022
Data modyfikacji: 01.03.2022
Liczba odwiedzin: 1321