Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy: 

 


Waryńskiego 4B w Radomiu


zaprasza do złożenia ofert na:

 

Modernizacja systemu telewizji dozorowej.

 

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waryńskiego 4 B w Radomiu NIP: 948-22-32-362

  

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: -  Wiesław Kwiatkowski tel.(048) 384-65-08 wew.105

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

1. Wymiana 9 szt. kamer na cyfrowe (min. 4-6MPx) 

2. Wymiana rejestratora (zdolność zapisu min. 4 tygodnie),

3. Montaż routera WiFi i podłączenie systemu do internetu w celu stałego podglądu obrazu z kamer,

4. Wymiana zużytych elementów (np. zasilacz, wtyki itp.) 

5. Podłączenie i uruchomienie instalacji 

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. 
2.4 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

II kwartał 2022

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o.  w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a, sekretariat I p. do dnia  20.05.2022 r. 

5.

Uwagi:

 

Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Florczak – Inspektor ds. technicznych ADM-1 przy ul. Starowolskiej 11a.

tel. 48 384 65 15 wew. 306

 

Autor dokumentu: Wiesław Kwiatkowski
Osoba publikująca: Maciej Socha
Data publikacji: 06.05.2022
Data modyfikacji: 06.05.2022
Liczba odwiedzin: 1232