Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Rapackiego 12, 12A w Radomiu


zaprasza do złożenia ofert na:


 Wykonanie remontu schodów z gotowych stopni schodowych oraz płytek chodnikowych wraz z modernizacją barierek schodowych


I.

INWESTOR

  

 

 

 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ul. Rapackiego 12, 12A

 NIP: 948-26-00-848 

 26-600 Radom

 

 strona internetowa: rtbs.eu

 osoba do kontaktu: Łukasz Bąk – Inspektor ds. tech.

 tel. (48) 384-75-04 wew. 343

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie kompleksowego remontu schodów do pięciu klatek schodowych oraz jednego podjazdu dla niepełnosprawnych na zamkniętym osiedlu przy ul. Rapackiego 12, 12A w następującym zakresie:

 • skucie starych płytek z podestów schodów, stopnic, podstopnic oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych
 • skucie oraz frezowanie warstwy wierzchniej betonu na podeście oraz podjeździe do poziomu umożliwiającego ułożenie płytek chodnikowych gr. 4cm
 • wywóz i utylizacja gruzu
 • wyrównanie i przygotowanie powierzchni, uzupełnienie i wyrównanie spękań ścian bocznych schodów
 • zamontowanie listew okapowych na podeście oraz stopniach (pod płytką/ blokiem stopnia schodowego)
 • zamontowanie kratek stalowych do wycierania obuwia wraz z instalacją odprowadzającą wodę z kratki poza ścianę boczną schodów 
 • ułożenie nowej nawierzchni podestów oraz podjazdów z „płytek płukanych lux” (założenia do wyceny: JADAR Płytka Lux 35x35x4 kolor piaskowy)
 • ułożenie pod kątem dwóch pasów z oporników (kolor czarny) w celu wykonania zjazdu dla wózków dziecięcych między blokami schodowymi przy barierce schodowej o rozstawie osiowym między opornikami wynoszącym 50cm
 • ułożenie gotowych stopni schodowych na dotychczasowych stopniach betonowych z wydłużeniem dotychczasowych schodów o jedną stopnicę (założenia do wyceny: JADAR Stopnie schodowe gładkie 100x40x15 w kolor pustynia)
 • demontaż balustrad ze stali nierdzewnej do wykonania prac
 • wydłużenie istniejących balustrad (w poziomie) o długość jednej stopnicy
 • ponowne obsadzenie balustrad po wykonaniu prac brukarskich
 • prace porządkowe po wykonanych pracach

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu m.in. możliwe zwiększenie zakresu o wykonanie nowego marmolitu na ścianach bocznych schodów w 5 klatkach w zakresie: usunięcie starego marmolitu, zagruntowanie, wyrównanie powierzchni, zaciągnięcie siatką i dwukrotnie klejem, zagruntowanie powierzchni, wykonanie marmolitu)

2.2.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na wykonanie robót brukarskich

2.3.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na wykonanie robót ślusarskich dot.  wydłużenia barierek schodowych

2.4.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę.

2.5.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 48 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.6. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.7. Załącznik 1 zawiera zdjęcie poglądowe efektu końcowego schodów po remoncie (z wyłączeniem stalowych zjazdów dla wózków na poczet zjazdów z oporników)
2.8. Załącznik 2 zawiera rysunek z orientacyjnymi wymiarami schodów oraz podjazdów, ilością stopnic, obrysem podestów itp.
2.9. Załącznik 3 zawiera zdjęcia stanu faktycznego schodów, odwołania do poszczególnych zdjęć zostały uwzględnione w załączniku 2

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

2022r.

W ofercie należy uwzględnić realny termin wykonania zamówienia

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca” - parter do 24.06.2022r. do godz. 15.00 z dopiskiem ”Remont schodów Rapackiego 12 i 12a”.

5.

Uwagi:

 


 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 09.06.2022
Data modyfikacji: 09.06.2022
Liczba odwiedzin: 218