Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Kalińska 2 w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wymiana i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Kalińskiej 2 w Radomiu


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Kalińskiej 2 w Radomiu.

Osoba do kontaktu w sprawie; insp. ds. tech. ADM-2-Tomasik Maciej tel. 606 951 500

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa i wymiana ok. 27 szt. wodomierzy – wszystkie z odczytem radiowym - dla lokali mieszkalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kalińskiej 2 w Radomiu. W lokalach, w których brak wodomierza lub poprzednie urządzenie było zamontowane przy pomocy „obieganki” należy uwzględnić montaż pierwotny. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji „obieganek” oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzeń w każdym lokalu. Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu z montażu, sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzeń i plombowania wodomierzy.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu robót z pracownikami działu technicznego ADM-2

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata, urządzenia 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji w przedmiocie zamówienia lub podobnym od minimum dwóch firm (nie wliczając RTBS „Administrator” oraz zarządzanych przez Spółkę Wspólnot Mieszkaniowych).

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Rok 2023 

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-2. przy ul. Waryńskiego 16a Sekretariat I p. w godz. 7:30-15:30

Termin złożenia ofert do dnia 02.06.2023 r. 

5.

Uwagi:

 

Wszelkich niezbędnych informacji na temat zakresu robót można uzyskać w siedzibie zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o ul. Waryńskiego 16A tel. 48/384 65 08 wew.105

 

Autor dokumentu: Maciej Tomasik
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 16.05.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 649