Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


ul. Wośnicka 125a


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich na ścianie południowej


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wośnickiej 125a w Radomiu

NIP: 948-24-14-838, 26-600 Radom, 

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Demontaż starej rynny (około 30 mb) wraz z utylizacją, wykonanie nowego pasa podrynnowego, montaż nowej rynny, wykonanie nowego pasa nadrynnowego, uzupełnienie pasa z papy termozgrzewalnej 5,2 mm, uzupełnienie ubytków tynku w ścianie.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

III/IV kwartał 2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca 

do dnia 16.06.2023r. z dopiskiem 

Wykonanie obróbek blacharskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wośnickiej 125a”    

5.

Uwagi:

 

strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306

osoba do kontaktu: Marcin Florczak – inspektor ds. tech.

 

Autor dokumentu: Marcin Florczak
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 07.06.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 654