Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Wyścigowej 45, 45A, 45B, 45C


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Malowanie części 10 klatek schodowych w zakresie od półpiętra zejścia do piwnicy do półpiętra między parterem, a pierwszym piętrem wraz z wiatrołapami.


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wyścigowej 45, 45A, 45B, 45C

NIP: 948-26-02-416, 26-600 Radom.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Malowanie 10 klatek schodowych zgodnie z istniejącą kolorystyką zaprezentowaną na zdjęciach w Załączniku nr 3 i 4, sufity farbą akrylową, ściany farbą lateksową o podwyższonej odporności na zmywanie i szorowanie. Do wyceny przyjąć następującą kolorystykę :

- ściany w kolorze o symbolu NCS S 0510-Y10R (wstępnie – kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do prac)

- pośrodku ściany podłużny pas o szerokości 50 cm i długości odpowiadającej długości ściany w kolorze o symbolu NCS S 2020-Y50R (typ A) oraz S 0502-B (typ B)

- sufity w kolorze białym, odcięcie malatury ścian względem sufitu po taśmie malarskiej klejonej do sufitu


Zakres malowania obejmuje cały parter, łącznie z wiatrołapami, ścianami i sufitem do momentu przegrody -  drzwi zejściowych do piwnicy oraz ścianę i sufit schodów i spocznika do pierwszego półpiętra pomiędzy parterem i pierwszym piętrem. Zakres został przedstawiony w Załączniku nr 1 (zaznaczone kolorem czerwonym) do Zapytania Ofertowego na rzutach parteru oraz przekroju. Ponadto w Załączniku nr 1 podano ilość metrów kwadratowych malowania z rozdzieleniem na sufity i ściany – istnieją dwa układy klatek schodowych typ A i typ B.

Typ A to 5 jednakowych klatek schodowych (również odbicie lustrzane) o powierzchni ścian objętej zakresem malowania jednej klatki równej 93,87 m2 oraz sufitu wynoszącej 39,18 m2.

Typ B to 5 jednakowych klatek schodowych (również odbicie lustrzane) o powierzchni ścian objętej zakresem malowania jednej klatki równej 121,23 m2 oraz sufitu wynoszącej 38,58 m2.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.5.

Załącznik nr 1 zawiera rzuty z zaznaczonym zakresem malowania wraz z powierzchnią ścian i sufitów objętych zapytaniem ofertowym. 

2.6.

Załącznik nr 2 zawiera rzuty projektowe parteru oraz przekroju przez klatkę schodową – 6 rysunków.

2.7.

Załącznik nr 3 i 4 zawiera dokumentacje zdjęciową układu klatek schodowych typu A i B wraz z kolorystyką.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

III-IV kwartał 2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 31.08.2023r. z dopiskiem Malowanie klatek schodowych – Wyścigowa 45

5.

Uwagi:

 

osoba do kontaktu : tel. 48 384-75-05 wew. 343: Łukasz Bąk – Specjalista ds. tech.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 18.08.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 472