Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Żeromskiego 58 w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Usunięcie przyczyny zawilgocenia ścian piwnic


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Usunięcie przyczyn zawilgoceń murów piwnic zgodnie z załączoną ekspertyzą mykologiczną. Przy składaniu oferty Inwestor wymaga sporządzenia podziału zakresu wykonywanych robót na etapy począwszy od tych,  które wymagają realizacji w pierwszej kolejności.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania.

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia. 

2.4.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączoną w wersji elektronicznej ekspertyzą mykologiczną.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

I kwartał 2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

RTBS „Administrator” Spółka z o.o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.

Termin złożenia ofert do dnia 20 grudnia 2022r. 

5.

Uwagi:

 

Kontakt:  insp. Krzysztof Pskit tel. 48/384-65-08 wew. 129; kom. 606 790 013  

 

Autor dokumentu: Krzysztof Pskit
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 28.11.2022
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 895